Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

“ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มข. ” โรงพยาบาลที่ทุกคนร่วมสร้าง

หลายปีที่ผ่านมาปัญหาการขาดแคลนของทรัพยากรด้านสุขภาพและการสาธารณสุขนับเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ สัดส่วนจำนวนเตียงในการให้บ...


วันไตโลก 2019 ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

วันไตโลก 2019 ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง ...


วันวัณโรคสากล 2019

ขอเชิญชวน บุคลากร บุคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม วันวัณโรคสากล WORLD TUBERCULOSIS DAY 2019 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. บริเวณด่านหน้าแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก และหน้าห้องตรวจเวชปฏิบัติทั...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515